Simone de Beauvoir

Veckans porträtt
 
 
Simone de Beauvoir
Som du kanske vet håller jag just nu på med ett arbete om Simone de Beauvoir. Inte ett arbete om hennes verk och hennes feministiska idéer som man kanske skulle kunna tro, utan ett arbete som handlar om "hur Simone de Beauvoir blev Simone de Beauvoir". Arbetet fokuserar på hennes uppväxt, vad hon fick för möjligheter och hur hennes uppväxtvillkor såg ut. Det är ingen stor uppsats, det ska bara bli en kort rapport kopplad till de teorier vi läser i kursen - som jag inte tänker plåga dig med här.
 
Lika gammal som min mormor 
Simone de Beauvoir föddes samma år som min mormor; 1908. Att de var jämngamla gör det lättare för mig att se att hon inte växte upp i en modern tid som i alla fall jag ibland glömmer. I synnerhet i Paris var det ultrakonservativt. Hon kom från ett högborgerligt hem med en mamma från en aristokratisk familj och en pappa som var jurist men egentligen inte hade någon förmögenhet. Då morfadern - som var bankman - gick i konkurs och pappan blev sjuk vid upprepade tillfällen fick familjen allt sämre ekonomi vilket tvingade dem att flytta till en mindre våning och avstå från hemhjälp. Simone de Beauvoir fick därför tidigt veta att hon inte skulle kunna få någon hemgift. Hennes pappa sa att hon måste studera och skaffa sig ett arbete då hon och hennes syster aldrig skulle kunna gifta sig.
 
Fick möjlighet att läsa vidare 
Detta passade Simone de Beauvoir mycket bra eftersom hon älskade att läsa och ville fortsätta med det. Hon hade lätt för sig och hade en mycket logisk-matematisk begåvning medan hennes syster var mer praktiskt lagd. Mamman var däremot kluven och ambivalent inför Simones studier och begåvning. Françoise, som mamman hette, var kyrkligt uppfostrad i ett kloster men var samtidigt mån om att hennes dotter skulle få möjligheter. Det fanns dock en underliggande avundsjuka som uttryckte sig i utbrott. Hon både uppmuntrade sin dotter och hindrade henne, levde genom henne och kontrollerade henne. Detta blev så klart mycket svårt för Simone de Beauvoir att hantera och hon hamnade i djupa svackor i perioder under tonåren.
 
En väninna misste livet 
Det som var den största drivkraften för Simone de Beauvoir att läsa vidare, var hennes två nära väninnor som också hade ambitiösa mål i livet. Detta var tidigt 1900-tal och kvinnor var hänvisade till att gå olika typer av hushållsskolor (om de kom från förmögna hem) men dessa tre flickor ville läsa medicin, matematik och filosofi. En av väninnorna dog tidigt och detta kom att bli en av de allra största drivkrafterna till att Simone de Beauvoir blev den feminist hon blev. De hade många idéer som de ville förverkliga tillsammans de här tre flickorna, men i och med att väninnan dog blev det ännu viktigare för Simone de Beauvoir att skriva det stora verket Det andra könet, som kom ut 1949.
 
Bröt upp från rådande könsroller 
Om inte familjen fått försämrad ekonomi hade Simone de Beauvoir förmodligen fått lov att gifta sig som alla andra jämnåriga flickor och hon hade inte fått möjlighet att gå på Sorbonne och läsa in sin doktorsexamen. Hon hade inte fått möjlighet att arbeta och utveckla sina filosofiska och feministiska idéer. Simone de Beauvoir är en av 1900-talets viktigaste kvinnor när det gäller att bryta upp från traditioner och könsrollsmönster och en förebild för så många människor. På 60-talet var hon radikal och vi kanske glömmer att se vilken tid hon levde i och vilka ideal hon växte upp med. En modig och fantastisk kvinna som betytt så mycket för så många. Vi får inte glömma henne och att hon banade väg för oss idag.
 
 
 
Image by ptwo (License)
 Foto: Youtube.com
 
 
Källor i urval:
 

 

Kommentera här: