Tala om turbulens

 
 
 
 
Tala om turbulens
när stillhet
är det man
behöver.
 
Tala om plötsliga gropar
när man tror
att faran är över.
 
Tala om den befrielse
som följer
på turbulenser.
 
Tala om den tillit
som spränger alla
gränser.
 
 
 
 
Brita af Geijerstam
Nära
 
 
 
 
 

Kommentera här: