Ni ska få vara medforskare

En forskningsstudie 
Jag är så taggad i den här kvantitativa kursen. Den är svår men det är väldigt roligt. Vår examensuppgift är att vi ska göra en Single Case studie om något inom vårt ämne. Antingen kan man arbeta själv med denna eller i par. Nu tänker jag dock göra ett litet experiment på Bloggen och undersöka antalet läsare under en dryg månad. Jag har inget särskilt analysverktyg annat än det som Blogg.se erbjuder. Många använder sig av Google Analytics och andra analysverktyg men för den här lilla studien är det lätt att räkna själv. Jag hr tänkt att vi ska forska med en design som kallas Multiple Baseline Groups. Jag ska förklara, var inte orolig och det kommer inte att påverka innehållet i bloggen.
 
Anonym
Jag tänkte vi skulle göra den här studien under 5 veckor och det är naturligtvis frivilligt om du vill vara med. Du behöver inte meddela varken mig eller någon annan om du vill vara med, du kan vara helt och hållet anonym. Du kommer inte vara ett objekt utan en medforskare och du behöverbara vara lite, lite aktiv under en enda vecka. Varje vecka kommer präglas av att vi tillsammans tillför eller inte tillför något som ska påverka läsarantalet. Men för att kunna se OM läsarantalet påverkas, måste vi utgå från en vecka som är normal/som vanligt. En sådan vecka har jag redan mätt (7 dagar). Detta kallas för att vi har en Baseline, en utgångspunkt, en grund. Detta är vecka A. Du kan se på min lilla skakiga skiss nedan.
 
Intervention
Veckan efter, dvs. vecka B (andra veckan) tillför vi något som ska påverka läsarantalet, en s.k. intervention. Detta gör vi varje dag i en vecka. Därefter går vi tillbaka till ursprunget: Vecka A; Baseline. Då skriver jag och publicerar som vanligt, så som jag gjort under lång tid. Då har vi alltså gjort A, B, A. Nästa gång ska vi inte använda oss av B-interventionen. Jag tänkte att vi ska använda oss av något helt annat, en C-intervention. Modellen är alltså A, B, A, C och så tillbaka till Baseline: A. Det blir en ABACA-Design. Förstår du? 
 
Grafen 
Nedan kan du se detta med en graf men då jag är mycket skakig av min astmamedicin har jag lite svårt att rita. På den lodräta axeln har du antalet unika läsare per dag. På den vågräta axeln har du antalet dagar (7 dagar i varje period). När jag gör min studie för skolan kommer jag troligtvis bara göra en ABA-design eller ABAB. Det är för tidsödande att göra en ABACA eftersom man ofta måste ha längre tid än 7 dagar för att få en sann bild.
 
 
 
Hur ska vi gå till väga då?
Vad vi ska undersöka har jag redan bestämt: vi ska se om antalet unika besökare kan påverkas beroende på interventionen. Ursäkta att du inte fick vara med och välja. Vi börjar alltså med A - Baseline. Eftersom detta är tv har jag redan gjort den klar. Nej, nu skojade jag lite, men den är alltså klar. Jag har 7 st mätvärden, ett för varje dag i en vecka (se skiss). Från och med i dag kör vi igång med intervention: B. Den första interventionen tänkte jag ska vara att ni kära följare som läser min blogg och nu är medforskare, ska få jobba lite. Ni delar något av alla mina inlägg varje dag. Det behöver bara vara ett; muntligt eller på sociala medier. Nästa fredag återgår vi till BASELINE. Vi vilar oss från detta en vecka och ni läser som vanligt eller hoppar över om ni vill det. Jag fortsätter att skriva som vanligt.
 
Min tur
Veckan därefter är det min tur att jobba hårt. Då är vi inne på en helt ny intervention: C. Denna består i att jag skriver 4 inlägg varje dag i 7 dagar och kommenterar 4 andra bloggar varje dag i sju dagar. Jag för anteckningar och kollar bloggstatistiken. Därefter återgår vi till Baseline och vi vilar oss. Jag återgår till att skriva som nu, dvs. mellan 1-3 inlägg per dag och ni behöver inte sprida bloggen. Vi tar det igen:
 
Vecka A Baseline: som vanligt
Vecka B Ni som sprider förhoppningsvis minst ett inlägg per dag, muntligt eller på sociala medier.
Vecka A Vi går tillbaka till ursprunget Baseline
Vecka C Jag jobbar hårt, skriver många inlägg och kommenterar bloggar.
Vecka A Ursprunget Baseline.
 
Jag kommer att fylla i grafen varje vecka och fota så att ni hela tiden får se hur det går med vår studie.
Hoppas du vill vara med och agera interventionsforskare!
 
Ni är bäst!

 
 
 Hoppas du är lika taggad som jag
 

Kommentera här: